تاریخچه فعالیت

مجموعه تبلیغاتی مدیران ابتدا به صورت بازاریابی سنتی فعالیت خود را آغاز کرده است و باتوجه به پیشرفت صنعت چاپ و تبلیغات خدمات خود را به صورت کاملا حرفه ای با گروه متخصص خود در زمینه مشاوره در امور چاپ و خدمات پس از چاپ ارئه کند و توانست جایگاهی خوبی در واردات هدایای تبلیغاتی تولید و چاپ سرسید وسالنامه، تقویم وروزشمار و دفاتر مدارس در بین مشتریان و همکاران درطول این سال ها پیدا کند.

تیم تخصصی  مجموعه تبلیغاتی مدیران بیش از پیش می کوشد تا با ارسال به موقع و تحویل در زمان تعهد خود بیشترین رضایت را دربین مشتریان و همکاران به دست آورد و برای تشکر از مشتریان وهمکارانی که در تمام فصول از سال مجموعه تبلیغاتی مدیران رادنبال می کنند تخفیفات فوق العاده ای در نظر گیرد تا بتواند این همراهی مکرر آن ها را در حد ناچیزی جبران نمایید.