قوانین و مقررات

ضوابط و قوانین فعالیت سایت

طبق دستورالعمل مجموعه مدیران محصولات باید طبق موارد زیر باشد.

  • محصولات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده شود ممنوع می باشد.
  •  اجناسی که طراحی آن به صورت نوشته یا طرح خارجی(غیر از ایرانی)باشد که یک محصول ایرانی را به جای یک محصول خارجی به مخاطب القا کند ممنوع است.(مثل جعبه که برخلاف واقع که ایرانی می باشد نماینگر خارجی بودن جنس باشد).
  • اوراق اداری یا تجاری که نیاز به احراز هویت قانونی صاحب کالا را دارا می باشد.
  • بعضی از احکام نیازمند اعتبار قانونی می باشد لذا کنترل اعتبار مجوز به عهده شخص سفارش گیرنده می باشد.فلذا این مجموعه این حق را دارا می باشد که از صحت و سقم اعتبار قانونی سفارش دهنده اطلاع یابد.

بنابراین مجموعه  ضمن بررسی دقیق موارد مذکور اعلام می دارد از محصول مواردی که مقررات و ضوابط ذکر شده را نقض کند معذور می باشد.