ثبت شکایت


چنانچه از مجموعه ما شکایتی دارید و ناراضی هستید می توانید با پر کردن فرم زیر اعتراض و شکایت خود را از جنبه خدمات رسانی، برخورد کارکنان و هر آنچه باعث آزردگی شما شده است ارسال نمایید و ضمن پیگیری شکوائیه خود، ما را در جهت خدمت رسانی بهتر به مجموعه یاری نمایید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...