در دنیایی که بازاریابی دیجیتال چنین حضور قدرتمندی دارد، راحت است که پتانسیل بالقوه چاپ را فراموش کنیم و آن را در صندوقی با نشان "نامرتبط" پرت کنیم. اگرچه، چاپ هنوز نقشی حیاتی ایفا می کند و می تواند به شرکت ها در ارتباط با مشتری ها و مراجعه کننده هایشان از طریقی که رسانه الکترونیکی قادر نیست کمک کند.

مزایای تبلیغات چاپی

تفاوت تبلیغات چاپی و بازاریابی دیجیتال در چیست؟

برخلاف بازاریابی دیجیتال که عموما دسترسی به آن آنلاین است و مخاطب شما با باز کردن صفحه جدید از سایتی حواسش پرت می شود، به طور مثال توسط فیلمی در یوتیوب از گربه ای که نخ پیرهنی را می کشد از موضوع اصلی منحرف می شود، چاپ در نگه داشتن توجه مخاطب قابلیت بیشتری دارد. باز کردن بروشور یا نشریه یک تعهد فیزیکی است و این گونه مخاطبین شما بیشتر مایل هستند که وقت بگذارنند و آن را ادامه بدهند.

همچنان که قبلا گفتیم، چاپ به واسطه ارائه تجربه حسی لمس و تکان دادن از طریق جسم چاپ شده قابل لمس، فرصت جدا شدن از تکنولوژی را به مردم می دهد. ارتباط حسی، شناخته شده به عنوان ارتباط لامسه ای، می تواند حرکتی را به کاربر تجربه کننده اضافه کند که حقیقتا دیجیتال نمیتواند عرضه کند - مانند بوی چیزی که تازه چاپ شده است.

مردم حضور قابل لمس جسم چاپ شده و پیوستگی خودشان با آن را ارزش قائل هستند، در مقایسه با شکل های الکترونیکی نشریه های دیگر که ارائه شده اند آنها سبب انتخاب با ارزش تری برای مجله و روزنامه به خصوص در رضایت می شود. جایی که رسانه دیجیتال برای گشت زدن و جستجوی سریعتر سودمندتر است، چاپ بیشتر تجربه ای برای مصرف محتوا ارائه می دهد.

تاثیر گذاری تبلیغات چاپی
چاپ برای نگه داشتن است

داشتن بروشور یا نشریه خودتان می تواند به طور ویژه مورد استفاده قرار گیرد به این علت که تماما درباره ی شماست، بدون احتمال این که رقابت را داشته باشد، درحالی که به صورت آنلاین، شما می توانید با کسب و کار های دیگری که آگهی الکترونیکی خود را به مخاطبین شما نشان می دهند رقابت کنید.

چاپ مانند دیجیتال نیست، از این جهت که بازاریابی دیجیتال، یک بار که دیده شود، به ندرت دوباره دیده می شود، و اغلب بعد از مدتی ناپدید می شود. رسانه چاپی استوار تر است و قدمت طولانی تری دارد، وقتی که ایجاد شود برای مدتی آنجاست به این معنی که مردم می توانند آن را نگه دارند، دادن آن ارزش بیشتری به مخاطبین شما می دهد.

همچنین کاربران میل دارند که اطلاعات ذهنی بیشتری را در هنگام مصرف از طریق چاپ حفظ کنند. شیوه حرکت ما در مقایسه با رسانه های دیجیتال ما را به استفاده کمتری از منابع ذهنی برای فراگیری اطلاعات سوق می دهد. وقتی که یک صفحه ی قابل لمس را میخوانیم، ما با آن حرکت می کنیم از طریق رفتن از صفحه ای به صفحه دیگر بر اساس ترتیب آن، درحالی که با الکترونیک، ما به وسیله بالا و پایین کردن و لینک های بسیاری که راحت خواندن را سخت می کند گیج می شویم. بنابراین ارتباط دیداری که ما با یک رسانه دیجیتال شکل می دهیم به همان اندازه قوی نیست.

سفارش تبلیغات چاپی

همه می توانند به چاپ دسترسی داشته باشند

رسانه های چاپی همچنین دارای قابلیت های متنوعی هستند و محدود به صفحه ای مانند رسانه های دیجیتال نیستند، که می تواند مخاطب را درگیر خود کند، همانطور که اکثر مردم این روزها به دغدغه های دیجیتال می پردازند، هنوز هم کسانی هستند که دستگاه های دیجیتالی ندارند، و به همین دلیل قادر به دسترسی به رسانه های دیجیتال خود نیستند. با چاپ، گزینه های زیادی وجود دارد، شما می توانید فقط با استفاده از کاغذ و چاپ بروشور، جزوه، چاپ کارت های ویزیت، آگهی ها و مانند آن، تقریبا هر چیزی چاپ و افرادی را درگیر خود کنید. برچسبها و لیبل ها، هدایای تبلیغاتی، لیوان تبلیغاتی و غیره می تواند به ترویج نام تجاری شما در راه های رسانه ای دیجیتال کمک کند. رسانه چاپی را می توان همه جا قرار داد، که آن حوزه وسیعتری به زندگی روزمره می دهد.