تفاوت نایلون و نایکس چیست ؟

مهم ترین سوالی که اینجا مطرح می شود این است که تفاوت نایلون و نایلکس چیست؟ تفاوت مهم نایلون و نایلکس این است که نایلکس خشک است و حالت کدر و مات دارد در حالی که نایلون شفاف است و به صورت نرم است، نایلون به راحتی مچاله می شود و یکجا جمع می شود در حالی که در مورد نایلکس اینگونه نیست، نایلکس ها و نایلون های تبلیغاتی به طور کلی پلاستیک های تبلیغاتی انواع مختلفی دارند که باید در چاپ پلاستیک تبلیغاتی دقت شود، مهم ترین آن ها عبارتند از:

انواع پلاستیک تبلیغاتی

پلاستیک دسته تقویت

پلاستیک دسته موزی

پلاستیک دسته رکابی

پلاستیک دسته بندی

پلاستیک عریض

پلاستیک حبابدار

پلاستیک شیرینگ


در چاپ پلاستیک تبلیغاتی با توجه به کاربرد می توانید نوع متناسب را انتخاب کنید.