افرادی که قصد چاپ انواع بروشورها را دارند و قیمت این بروشورها برایشان مهم است، بهتر است با توجه به نوع کاری که دارند،نسبت به چاپ بروشورها اقدام نموده و سعی کنند علاوه بر داشتن پارامتر کیفیت قیمت آن را کمی کاهش دهند. لذا افراد می‌ توانند نوعی از بروشور را انتخاب نمایند که علاوه بر نشان دادن مشخصات و تبلیغات محصول و یا خدماتی که ارائه می دهند، قیمت پایینی را داشته باشند. به طور مثال چاپ نمونه ها بروشور 4 لت با توجه به اینکه طیف وسیعی از اطلاعات را در خود جا می دهد، می تواند با کاغذهای معمولی و با ابعاد کوچکتر چاپ شود تا هزینه آن را کمی کاهش دهد.