صحافی سررسید

در سال های اخیر استفاده از سررسید برای کسب و کارها، شرکت ها، سازمان ها، نهادها و... بسیار گسترده شده است، در واقع در انتشار یک سالنامه ممکن است اهداف خاصی لحاظ شود که مهم ترین جنبه آن می تواند تبلیغات یا معرفی کسب و کار باشد، البته تبلیغات می تواند در زمینه های فرهنگی و هنری یا علمی هم باشد، از آنجا که سالنامه ها معمولا در طول سال به صورت مرتب و متناوب در دست دارندگان آن ها می چرخد و در واقع برای یادداشت یا برنامه ریزی و ...استفاده می شود، برای سازمان ها و نهادها یا شرکت هایی که در پی معرفی محصولات خود و یا موضوع خاصی هستند، استفاده از سررسید اهمیت خاصی دارد، البته از جنبه های کاربردی آن برای استفاده های شخصی نباید غافل شویم، اگر شما دنبال انتخاب یک سالنامه مناسب برای خود هستید تا آخر ما را همراهی کنید.


                                                                                  ویدئوی نحوه تا کردن سررسید                                      

صحافی سالنامه

سالنامه در یکی از بهترین کاربردها می تواند به عنوان وسیله ای برای تبلیغات، انتخاب شود، هر ساله و در آستانه سال جدید شرکت ها، سازمان ها، نهادها و کسب و کارهای بسیاری از جنبه تبلیغاتی سالنامه استفاده می کنند، در کنار این برخی از سالنامه ها از جمله سالنامه های فرهنگی، پزشکی، تاریخی و ... می توانند، حاوی مطالب مفید و آموزنده بسیاری باشد. سالنامه هم ممکن است در زمینه های مختلفی از جمله فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و ... باشند و یا این که دربردارنده یک موضوع خاص باشند، سالنامه ها را براساس، نوع جلد، سایز، نوع صحافی، صفحات داخلی و... به انواع مختلفی تقسیم می کنند که در ادامه اشاره خواهیم کرد.


                                                                              ویدئوی چسب زدن ته سررسید دوختی        

صحافی سررسید

صحافی سررسید

تنظیم کردن برگه های سررسید و مرتب قرار دادن روزهای سال در آن، صحافی گفته می شود. روش های مختلفی برای صحافی وجود دارد:

صحافی دوختی(ته دوخت):

 قدیمی ترین نوع صحافی است که در آن برگه ها با دستگاه اتوماتیک ترتیب و تا می شوند و به فرم های 8 یا 16 صفحه تبدیل می شوند. دستگاه دوخت آن ها را در کنار هم  دوخته و با استفاده از چسب صحافی به هم متصل می شوند. مقاومت سالنامه در این نوع صحافی بالا است.


صحافی فنری(فنر دوبل فلزی):

در این روش بعد از تا کردن ورق ها و مرتب کردن آن ها، سررسید را از انتها برش می زنند و فرم ها به شکل تک برگ در می آیند. بعد از این مرحله با استفاده از پانچ و فنر عمل صحافی انجام و داخل جلد قرار می گیرند. کیفیت در این روش نیز بالا است.


صحافی  ته چسب(چسب گرم):

در این روش فرم ها را مستقیما بعد از تا کردن و مرتب کردن وارد دستگاه چسب گرم می کنند و به هم متصل می کنند. این روش برای صحافی کتاب و دفتر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این نوع صحافی در سررسید سبب به مشکل برخوردن هنگام نوشتن می شود لذا روش مناسبی برای صحافی سررسید نیست.


صحافی کلاسوری:

در این روش ورق های سررسید را سوراخ می کنند و درون قفل کلاسوری فلزی که در داخل جلد سررسید قرار گرفته است می گذارند. در این روش می توان اختصاصی کردن سررسید را بعد از صحافی انجام داد. صحافی کلاسوری قیمت بالایی دارد اما چون از چسب در این روش استفاده نمی شود عمر آن از یک سال بیشتر خواهد بود و می توانید به مدت طولانی تری به عنوان دفترچه یادداشت و یا ... از آن استفاده کنید.

سفارش چاپ و صحافی سررسید


تولیدی صحافی سررسید


خدمات صحافی سررسید


تولید کننده صحافی سررسید


صحافی سررسید در اصفهان


صحافی سررسید اختصاصی