صحافی تقویم رومیزی


                                                                                       

                                                                               ویدئوی صحافی پایه تقویم رومیزی

صحافی تقویم رومیزی1402

تولیدکنندگان تقویم رومیزی هر ساله با توجه به استقبال زیاد مشتریان، صحافی تقویم های رومیزی خود را به صحاف کاران می دهند.مجموعه تبلیغاتی مدیران از صفر تا صد صحافی تقویم های رومیزی را خود انجام می دهد و کیفیت تقویم های رومیزی از درجه بالایی برخوردار است.

تقویم های رومیزی پس از چاپ و برش باید صحافی شوند.اولین مرحله جهت صحافی ترتیب کردن برگه های تقویم می باشد.اغلب تولید کنندگان تقویم فرم های تقویم را بر روی میز صحافی قرار می دهند و افراد ترتیب کردن این اوراق را انجام می دهند.برگه های تقویم 1402 به صورت 13 برگی، 12برگی، 7 برگی تقسیم می شوند.

دومین مرحله صحافی پانچ کردن برگه های تقویم و همچنین پایه تقویم رومیزی می باشد این کار به وسیله دستگاه های پانچ صورت می گیرد.

آخرین مرحله صحافی، متصل نمودن برگه و پایه تقویم می باشد که به وسیله فنر های پلاستیکی و فلزی صورت می گیرد. صحافی موجب اتصال برگه ها و جلد تقویم های رومیزی می شود و سبب نگه داری از آن ها می گردد. صحافی از نوع سیمی و یا فنردوبل بیشترین استفاده را دارد که با توجه به سفارش مشتری رنگ سیم، نوع آن و تعداد حلقه های صحافی سیمی متفاوت خواهد بود.