با گسترده شدن روش ‌های تبلیغاتی، چاپ ماگ تبلیغاتی نیز در انواع متنوعی انجام می ‌شود. لیوان‌ های تبلیغاتی را می ‌توان بر اساس جنس، طرح، اندازه و نوع چاپی که روی آن ‌ها انجام می ‌شود، دسته بندی کرد. از جمله لیوان‌ های تبلیغاتی می ‌توان به لیوان تبلیغاتی سرامیکی، لیوان تبلیغاتی حرارتی، لیوان تبلیغاتی چینی، ماگ تبلیغاتی فلزی، لیوان تبلیغاتی کاغذی، لیوان تبلیغاتی شیشه‌ ای و همچنین لیوان تبلیغاتی پلاستیکی اشاره نمود که به صورت تک رنگ و یا چند رنگ با طراحی‌ های گوناگون به مشتری عرضه می ‌شوند.

قیمت انواع ماگ تبلیغاتی